Bagong Pilipinas para sa Bagong Henerasyon: The 7 Pillars, Food Sustainability

Introduction to the Fourth Pillar: Food Security

“Ang abot kaya at masustansyang pagkain para sa lahat ng ating mga kababayan ay napaka importante. Napaka importante din nang ating mga magsasaka at mangingisda ay mapangalagaan.”

Food security is achieved when everyone has access to sufficient and nutritious food, and in order to have that, Gibo says that the government should help the farmers and fisherfolks by getting supply from them to be able to feed the public, especially those who need it. 

Food security is all about nutritious and affordable food. It is not dole-outs and ayuda that more often than not use unhealthy canned and processed foods but rather having a strategic capability to produce and source our food requirements for the nation.

“Eto ay balanse na ginagawa ng gobyerno upang makatulong sa dalawang naglalabang sektor na ito — ang mga kumakain at ang mga gumagawa ng sangkap para kainin, dahil syempre sa kaliwang kamay, gusto ng magsasaka at mangingisda ang sapat na kita sa ginagawa nila, ngunit napakahirap pa rin ng buhay para sa kanila. Kailangan din naman natin pakainin ang lumalaking populasyon natin sa abot kaya at masustansyang paraan,” The Ex-Defense Secretary concluded.

Add Comment